Doradztwo techniczne

Instalacje sanitarne w obiektach przemysłowych i energetycznych

Instalacje wod-kan, gazowe

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. Utworzenie biura projektowego zajmującego się projektowaniem instalacji sanitarnych pod nazwą " AWP - projekty HVAC" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Utworzenie miejsca pracy poprzez samo zatrudnienie.