Źródła Ciepła/Chłodu

Źródła ciepła
Specjalizujemy się w odnawialnych
źródłach energii (OZE):

technologie źródeł ciepła w oparciu o pompy ciepła (gruntowe, wodne, powietrzne)
technologie źródeł ciepła w oparciu o pompy absorpcyjne
instalacje kolektorów słonecznych małe i duże układy (na potrzeby przygotowania CWU w celach przemysłowych)
- kotłownie wodne kondensacyjne dużej i małej mocy
- kotłownie wodne dużej i małej mocy opalane gazem ziemnym, olejem
- węzły ciepła (wymiennikownie cieplne dla PEC)
- technologie kotłowni parowych, wytwornic pary
- źródła ciepła na potrzeby technologii basenowej
- kogeneracja

Układy odzysków ciepła z:

- agregatów wody lodowej
- sprężarek powietrza
- układów przygotowania pary technologicznej

Źródła chłodu:

- węzły wody lodowej oparte o agregaty wody lodowej
- układy chłodnicze oparte o dry coolery
- układy oparte o wieże chłodnicze
- maszynownie, pompownie wody lodowej
- układy chłodnicze w oparci o agregaty freonowe
- układy chłodnicze przy wykorzystaniu pomp ciepła (pasywne, aktywne - rewersyjne)
- trójgeneracja (trigeneracja)