O Nas

Bogate doświadczenie uzyskane w Biurach Projektów Instalacji Sanitarnych w Gliwicach i Katowicach, współpraca z biurami architektonicznymi, instalacyjnymi i firmami wykonawczymi na terenie całego kraju dała nam podwaliny do założeniu biura projektowego o specjalności  instalacje sanitarne.

 

Główną działalnością biura jest wykonywanie projektów instalacji sanitarnych ze szczególnym naciskiem na instalacje HVAC w obiektach użyteczności publicznej, przemysłowych i energetycznych. Współpraca z osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i długoletni staż w projektowaniu pozwala na podjecie się realizacji każdego rodzaju projektu. Współpracujemy również z biurami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, elektrycznymi oraz pracowniami kosztorysowymi  w skutek czego realizujemy projekty kompleksowo.

 

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z LGD Dorzecze Wisły – środki  z Unii Europejskiej  na zakup nowego sprzętu komputerowego i  drukującego oraz oprogramowania branżowego wykonujemy wszystkie projekty z  należytą precyzją i dbałością o detale.

 

Biuro zlokalizowane jest w miejscowości  Kłoda ul. Łąkowa 19, 28-236 Rytwiany.

Możemy jednak  wykonywać projekty na terenie całego kraju. Opracowujemy projekty instalacji sanitarnych dla inwestorów prywatnych, biur architektonicznych firm wykonawczych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.