Pałacyk w Kromołowie

Projekt budynku Pałacyku w Kromołowie- filii MOK ,,Centrum’’